Na Papučkim jaglacima više od 3000 sudionika

Sezona planinarenja na Papuku službeno je otvorena! 3000 sudionika na Papučkim jaglacima potvrđuje da ljudi zaista vole našu goru.

Jedan od načina preventivnog djelovanja HGSS-a je i prisustvo na masovnijim pohodima kako bi se vrijeme reakcije u slučaju potrebe skratilo. Dobrom organizacijom timova na terenu spašavatelji su bili spremni u što kraćem roku reagirati u slučaju akcije spašavanja. Na sreću, na ovom pohodu, je zabilježena tek jedna lakša intervencija što je potvrda odlične organizacije pohoda i planiranja dežurstva

U organizaciji ove manifestacije, osim Općine Velika i PP Papuk, veliku ulogu odradili su i članovi slavonskih vodiča koju su zajedno s HGSS-om  brinuli o sigurnosti posjetitelja na svakoj stazi. HGSS je na rizičnim mjestimao postavio gelendere, a za sigurno savladavanje Tauberovih stijena pomoglo je 5 spašavatelja. 

Uz nositelja Stanicu Požega, ovu manifetaciju osiguravali su i spašavatelji Stanica Orahovica, Slavonski Brod, Vinkovci i Osijek.