Projekt JAČANJE KAPACITETA HGSS STANICE ORAHOVICA ZA UČINKOVITIJI SUSTAV TRAGANJA I SPAŠAVANJA

26. srpnja 2018. godine HGSS Stanica Orahovica potpisala je ugovor o donaciji kojom je Hrvatska lutrija d.o.o. putem Natječaja za dodjelu donacija u 2018. godini podržala naš projekt “Jačanje kapaciteta HGSS Stanice Orahovica za učinkovitiji sustav traganja i spašavanja”. Ovim projektom povećat će se učinkovitost Staničnog sustava za traganje i spašavanje, i neposredno doprinijeti sigurnosti građana i sve većeg broja posjetitelja na našem području u kriznim situacijama. Istodobno doprinijet će se smanjenju rizičnog ponašanja u prirodnom okruženju i senzibilizirati javnost za volontiranjem s ciljem jačanja koherentnosti zajednice.

 

Ciljevi projekta:

– nabavka opreme

– unapređenje vještina i znanja kroz organizaciju radionica

– organizacija pokazne vježba/ prezentacije rada za javnost i medije s ciljem povećanja informiranosti i sigurnosti građana i turista te smanjenja rizičnog ponašanja u prirodnom okruženju

– posredna promocija volontiranja.