O nama

HGSS je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna, ne profitna i ne stranačka udruga od javnog značaja. Osnovni ciljevi HGSS-a su sprječavanje nesreća, obuka za spašavanje, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planinama i drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih je pri spašavanju i pružanju pomoći potrebno primijeniti posebna stručna znanja i tehničku opremu za  u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. HGSS je jedina nacionalna udruga te djelatnosti na području Republike Hrvatske koja okuplja gorske spašavatelje organizirane u Stanicama kao ustrojbenim oblicima. HGSS obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

HGSS osnovana je 1950. godine kao interna služba Hrvatskog planinarskog saveza. Tijekom dugih godina uspješnog djelovanja prerasla je u službu javnog karaktera koja brine o sigurnosti građana 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Kroz dvadeset i pet Stanica pokriva područje cijele Hrvatske.

HGSS surađuje s međunarodnim organizacijama koje se bave spašavanjem u planinama i na nepristupačnim područjima i predstavlja Republiku Hrvatsku u ICAR i drugim međunarodnim udrugama gorskog spašavanja. Surađuje s tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne i područne samouprave, ustanovama, Oružanim snagama Republike Hrvatske, ustanovama zdravstva i socijalne skrbi, HPS-om i drugim pravnim i fizičkim osobama u području kulture, tjelesne kulture i športa, turizma te prometa. HGSS surađuje s javnim ustanovama i nadležnim tijelima za zaštitu prirode u području zaštite i očuvanja planinske prirode i zaštite okoliša.

Područja rada Gorske službe spašavanja često su i urbane sredine te druga ne planinska područja. To su akcije na visokim objektima, tunelima i cijevima, u prometnim nesrećama i na moru, te kod niza ekstremnih sportova (brdski biciklizam,, paraglajding, rafting i sl.). Osim spašavanja i pružanje prve pomoći unesrećenima na nepristupačnim područjima, veliku pažnju HGSS usmjerava edukaciji i prevenciji, odnosno sprečavanju i izbjegavanju nesreća, posebice planinarskih nesreća. Tako gorski spašavatelji osiguravaju sva značajnija skijališta u Hrvatskoj: Sljeme, Platak, Bjelolasicu te penjalište u Nacionalnom parku Paklenica. Osim navedinih akticnosti,  HGSS skrbi za sigurnost I na raznim događanjima iz područja ekstremnih sportova poput utrka brdskih bicikala, natjecanja u sportskom penjanju, trail trčanja i trekinga itd.

Rad HGSS-a definiran je Zakonom o zaštiti i spašavanju i Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja kojeg je Hrvatski Sabor donio 30. lipnja 2006. godine. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, HGSS je i jedna od operativnih snaga civilne zaštite.

Članica je IKAR-CISA (Internationale Kommission für Alpines Rettungswesen – Commission Internationale de Sauvetage Alpin – Međunarodna komisija gorskih spasilačkih službi), a članica je i jedna od osnivača ECRA-e (European Cave Rescue Association – Europsko speleospasilačko udruženje).

HGSS Stanica Orahovica osnovana je 2012. godine u Orahovici, a u Registar udruga Republike Hrvatske upisana je 21.03.2012. godine pod brojem 10000894.

Stanica Orahovica u svom sastavu ima 30 članova: 4 gorska spašavatelja,  12 spašavatelja i 14 pripravnika. U redovima naše Stanice dva su potražna tima sa licenciranim Border Colieima Adijem i Bonnyjem. Stanica pokriva područje Virovitičko-podravske županije, a po potrebi vrlo rado ide u ispomoć svim ostalim Stanicama, najčešće geografski najbližima.

Stanica je osnovana sa ciljem organiziranja, unapređivanja i obavljanja djelatnosti:

–  spašavanje ljudi i materijalnih dobara u planinama i na nepristupačnim područjima,

–  spašavanje ljudi i materijalnih dobara sa visokih objekata u naseljenim mjestima,

–  spašavanje ljudi i materijalnih dobara kod vremenskih nepogoda, elementarnih nepogoda i u drugim izvanrednim okolnostima,

–  njegovanje i promicanje spasilačke i planinarske tehnike, te tradicije.

Operativne snage HGSS-a, a samim time i Stanice, temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne sukladno posebnim propisima kojima se uređuje djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja, planovima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.

Djelatnosti Stanice u ispunjavanju navedenih ciljeva su (prema Statutu HGSS Stanica Orahovica):

–  organiziranje i pripremanje aktivnosti i mjera kojima je svrha održavanje pripravnosti za spašavanje te trajno organiziranje, osposobljavanje i uvježbavanje za održavanje i unapređivanje spremnosti i sposobnosti za otklanjanje posljedica nesreća u planinama i drugim nepristupačnim područjima,

–  otklanjanje neposredne opasnosti u planinama i drugim nepristupačnim područjima,

–  provođenje preventivnih mjera za unapređivanje sigurnosti i zaštite i spašavanja u planinama i drugim nepristupačnim područjima kod specifičnih aktivnosti na tim prostorima,

–  provođenje dežurstava u cilju sprječavanja nesreća,

–  potraga za izgubljenim osobama u planinama i drugim nepristupačnim područjima,

–  spašavanje iz speleoloških objekata, litica i kanjona,

–  spašavanje na uređenim i neuređenim skijalištima, penjalištima i drugim objektima i prostorima u prirodi za vrijeme specifičnih sportskih, turističkih, rekreativnih, kulturoloških i drugih aktivnosti u prirodi i planinskom području, te speleološkom objektu,

–  obuka, uvježbavanje, traganje i spašavanje korištenjem helikoptera te ostalih letjelica i prometnih sredstava,

–  potraga i spašavanje iz lavina i provođenje preventivnih mjera u svezi s opasnostima od snježnih lavina u planinskim područjima,

–  sudjelovanje u sustavu traganja i spašavanja za nestalim zrakoplovima i drugim prometnim sredstvima u planinama, strmim dijelovima obale i drugim nepristupačnim područjima,

–  rukovanje, promet, skladištenje te upotreba eksplozivnih tvari za potrebe spašavanja ljudi i imovine, sukladno zakonskim propisima,

–  organiziranje transporta ozlijeđenih i oboljelih osoba i pripadnika HGSS-a s planina i drugih nepristupačnih područja,

–  davanje sigurnosnih preporuka osobama i organizatorima turističkih i sportskih i drugih aktivnosti u prirodi i planinskom području radi sprječavanja aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost, život i zdravlje sudionika,

–  provođenje kontinuiranog informiranja i educiranja fizičkih i pravnih osoba o opasnostima i mjerama sigurnosti u planinama i na drugim nepristupačnim područjima,

–  spašavanje na visinama i visokim objektima u slučaju potresa, poplava, vremenskih nepogoda, drugih nesreća i katastrofa na nepristupačnim prostorima,

–  spašavanje u nesrećama u slučaju loših vremenskih uvjeta uz primjenu posebnih stručnih znanja i tehničke opreme za spašavanje u planinama,

–  izdavanje preventivnih i edukacijskih materijala u svezi sigurnosti osoba i imovine,

–  i drugim oblicima djelovanja kojima se realiziraju ciljevi Stanice.

Služba posjeduje 65-godišnje iskustvo i iza sebe ima više od 6.000 akcija –  sprječavanje nesreća i spašavanje u planini, na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima. U svim akcijama spašavanja uvijek je umanjen nepovoljan učinak nesreće i ozljede, smanjena invalidnost i ubrzan oporavak ozlijeđenima, a u mnogo navrata, često i u dramatičnim okolnostima, izravno je spašen ljudski život. To saznanje najveća je naknada za sav trud gorskih spašavatelja. Akcije potraga i spašavanja se ne naplaćuju.

OIB: 09508732540
IBAN: HR8424120091137003507
Pročelnik: Ivica Kašuba
Dopročelnik: Časlav Sikora
Tajnik: Vanja Kotur
Dežurni telefon: 091 212 3046
Pročelnik telefon: 091 212 3038