Dežurstvo na Krndijskim Stijenjacima

Posljednju nedjelju u ožujku Hrvatsko planinarsko društvo Orahovica rezerviralo je za organizaciju planinarskog izleta Krndijskim stijenjacima. Sunčani proljetni dan i iznimno zanimljiva ruta privukli su stotinu planinara u Orahovački kraj za čiju je sigurnost brinulo četvero spašavatelja HGSS Stanice Orahovica. Pohod je prošao u iznimno dobrom raspoloženju bez potrebe za našom intervencijom.